Добър Адвокат по Наказателни дела
Наказателните дела от общ характер се образуват по внесен обвинителен
Защита по наказателни дела от административен характер
Наказателни дела от административен характер (НАХД) се образуват: 1. По