Съдия отказва да изпълни решение на ВАС за събаряне на обект в парк
Съдия Вяра Русева  се произнася в деня в който е