Съдия отказва да изпълни решение на ВАС за събаряне на обект в парк
Съдия Вяра Русева  се произнася в деня в който е постъпила жалбата, във връзка със събаряне на незаконен обкт, разположен на площ от 1800 кв. метра, в парк Борисова Градина. Произнасянето на практика спира изпълнението на решението на Върховния административен съд, с което върховните съдии постановяват събаряне на незаконния обект. Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на отмяна, но съдия Русева спира изпълненеито въпреки това. В последствие Съдия Русева излиза с решение, че изпълнението на заповедта за премахване на чадърите е в обществен интерес, но като степен на значимост в случая той не преодолява интензитета на възможното засягане на интереса на автокъщата. Тя се аргументира с искането  за нова съдебна експертиза, по което обаче съдийката не се е произнесла. Това съобщават медиите - https://www.mediapool.bg/sadiykata-koyato-skri-delata-na-peevski-sprya-sabaryaneto-na-kapitoliya-news336513.html  "Ако обектите бъдат разрушени, това би довело до невъзможност извършването на експертиза, ако бъде допусната. Подобно засягане правото на жалбоподателя да упражни правото си на защита в процеса неминуемо би му причинило непоправими вреди", казва съдия Русева. През месец юни 2024г., съдия Вяра Русева, в противоречие, с цитираното становище, че "Подобно засягане правото на жалбоподателя да упражни правото си на защита в процеса неминуемо би му причинило непоправими вреди", по друго съдебно производство, провело се през юни 2024г., съдия Русева дава ход на делото , въпреки, че заинтересованата страна е депозирала болничен лист, в който се споменава, че страната не може да се явява по дела. В този случай явно е без значение, за съдия Вяра Русева, че е нараушено правото на защита на страната. Пет дни след съдебното заседание тя постановява скоропстрелно решение, което поражда множество въпроси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *